Linderud IL

No articles

Siste nytt

No articles

Informasjon
Search articles
Search terms: 
Login
User ID: 
Password: 

Årsmøte Fotball

Årsmøte 22. April 2015 kl 18.30 i Klubbhuset.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av ordstyrer og referent

3. Årsberetning

4. Regnskap 2014

5. Budsjett 2015

6. Innkomne forslag

7. Valg

 

Fotball styret


Grasrotandel !

Grasrotandel Linderud IL