Lagene 2015/2016
Informasjon
Search articles
Search terms: 
Login
User ID: 
Password: 

Årsmøte Linderud Håndball

INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 26. MARS 2014 KL 18.00 I KLUBBHUSET

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av ordstyrer og referent

3. Årsberetning

4. Regnskap 2013

5. Budsjett 2014

6. Innkomne forslag

7. Valg

 

Håndball Styret


Vi trenger hjelp
Vi trenger ny web-ansvarlig for Linderud IL weben.
Kontake Jørund på post@linderudil.no
Vi trenger hjelp
Vi trenger ny web-ansvarlig for Linderud IL weben.
Kontake Jørund på post@linderudil.no